Ks. Tomasz Cieniuch

„Udział w misji powszechnej jest oznaką dojrzałości wiary i życia chrześcijańskiego. W ten sposób wierzący rozszerza granice swej miłości, okazując troskę o tych, którzy są daleko, tak jak i o tych, którzy są blisko: modli się za misje i o powołania misyjne, pomaga misjonarzom, śledzi z zainteresowaniem ich działalność, kiedy wracają, przyjmuje ich z taką samą radością, z jaką pierwsze wspólnoty chrześcijańskie słuchały Apostołów opowiadających, jak wiele Bóg zdziałał przez ich przepowiadanie”

 Św. Jan Paweł II – „Redemptoris missio”

 „Troska o wszystkie Kościoły, jaką Biskup Rzymu dzieli ze swoimi współbraćmi biskupami, w sposób znamienny realizuje się poprzez zaangażowanie Papieskich Dzieł Misyjnych, które mają za cel ożywiać i pogłębiać świadomość misyjną każde go ochrzczonego i każdej wspólnoty, czy to przypominając o konieczności pogłębionej formacji misyjnej całego Ludu Bożego, czy też ożywiając wrażliwość wspólnot chrześcijańskich tak, aby zaofiarowały swoją pomoc w przekazywaniu Ewangelii światu. Benedykt XVI zachęcał: „Oby słowo Pańskie rozszerzało się i rozsławiało (2 Tes 3, 1): oby ten Rok Wiary coraz bardziej umacniał naszą więź z Chrystusem Panem, gdyż tylko w Nim jest pewność przyszłości i gwarancja prawdziwej i trwałej miłości” (Porta Fidei, 15). Jest to moje życzenie na tegoroczny Światowy Dzień Misyjny. Z całego serca błogosławię misjonarzom i tym wszystkim, którzy towarzyszą i wspierają to fundamentalne zaangażowanie Kościoła, aby głoszenie Ewangelii mogło rozbrzmiewać we wszystkich częściach świata i żebyśmy my, słudzy Ewangelii i misjonarze, doświadczali „słodkiej i pokrzepiającej radości ewangelizowania” (Paweł VI, Evangelii nuntiandi, 80).”

Watykan, 19 maja 2013, w uroczystość Zesłania Ducha Świętego.

Papież Franciszek

Co to jest patronat misyjny?

PATRONAT MISYJNY  to konkretna, stała współpraca duchowa i materialna z wybranym przez siebie misjonarzem lub misjonarką. To praktyka włączenia się w dzieło misyjne Kościoła, możliwa dla każdego chrześcijanina, który pozostając we własnej Ojczyźnie, równocześnie „przekracza” jej granice i siłą ducha dociera na krańce świata, by Jezus był poznawany i kochany.

 

Cztery proste zasady PARTONATU MISYJNEGO:

 1. Zapoznanie się osobiste lub korespondencyjne z misjonarzem, którego otaczam patronatem – opieką.

Dzięki temu można poznać kraj jego pracy misyjnej, problemy jakie napotyka tam Kościół, problemy społeczne i kulturalne tego kraju.

2. Otoczenie „swojego” misjonarza codzienną modlitwą.

Chodzi tu o stałą, dowolną modlitwę. Może być krótka (nawet jedno „Zdrowaś Maryjo” lub akt strzelisty), ale odmawiana codziennie.

 3. Ofiarowanie za misjonarza swoich codziennych krzyży: chorób, zmartwień, problemów, niedostatków, itp.

Ogromną wartość dla zbawienia świata  ma cierpienie przeżywane razem z Chrystusem. Skoro przez nie zostaliśmy zbawieni  sprawmy, by nie marnowało się żadne cierpienie.

 4. Odłożenie w każdym miesiącu ewangelicznego „wdowiego grosza”, by zapewnić misjonarzowi codzienny byt i wspomagać prowadzone przez niego dzieła.

Chodzi tu o drobną sumę pieniężną przekazywaną misjonarzowi w miarę możliwości regularnie raz w miesiącu.

  Jeśli zdecydujesz się objąć mnie patronatem misyjnym, bardzo proszę o przesłanie informacji o tym fakcie wraz ze swoimi danymi adresowymi na podany niżej adres:

 Komisja Episkopatu Polski ds. Misji

ul. Byszewska 1, skr. poczt. 112

03-729 Warszawa 4

tel. (022)679 32 35

e-mal: km@misje.pl; www.misje.pl

 

Jeżeli chcesz pomóc finansowo, możesz to uczynić (podając moje imię i nazwisko) wpłacając dowolną kwotę na konto:

PEKAO S.A. I O/Warszawa 06 1240 1037 1111 0000 0691 6772

 W odpowiedzi otrzymasz dodatkowe materiały informacyjne dotyczące patronatu misyjnego.

  Możesz też skopiować treść gotowej deklaracji i przesłać pocztą na podany wyżej adres, lub też skopiować i wysłać pocztą elektroniczną podając wszystkie swoje dane adresowe:

 e-mal: km@misje.pl

 

DEKLARACJA PATRONA MISYJNEGO

                 Mając świadomość mojej odpowiedzialności za misyjne dzieło Kościoła, pragnę dołączyć do grona osób, które w sposób szczególny codzienną modlitwą, częstym przyjmowaniem Komunii Świętej i ofiarą wspierają polskich misjonarzy i misjonarki.  Postanawiam również modlić się o powołania kapłańskie, zakonne, misyjne oraz w intencji wszystkich którym służą misjonarze i misjonarki Do mojej modlitwy pragnę dołączyć moje codzienne cierpienia i ofiarę materialną.

Moją pomoc duchową i materialną ofiaruję szczególnie polskiemu misjonarzowi lub misjonarce:

1.  którego (którą) sobie wybrałam (łem):                   Ks. Tomasz Cieniuch_

 

Pieniądze są po to, aby czynić dobro.

Wszyscy wiedzą dobrze, że pieniądze nie rosną na palmach 😆 

Jeśli ktoś ma życzenie i chęć wspomagania moją posługę misyjną, zapraszam do wspólnego działania, by w ten sposób uczestniczyć w Dziele misyjnym Kościoła. Podaję dodatkowy numer konta dla wpłat dolarowych

(te dane należy podać przy wpłatach)

NOMBRE DEL BANCO: SCOTIABANK
(NAZWA BANKU)
DOMICILIO DEL BANCO: JIRON PROSPERO NR 278-282 – IQUITOS, PERÚ
(ADRES BANKU)
CODIGO SWIFT: BSUDPEPL
(KOD SWIFT)
TITULAR DE LA CUENTA: TOMASZ CIENIUCH (koniecznie z dopiskiem na co…)
(TYTUŁ WPŁATY)
CÓDIGO DE CUENTA INTERBANCARIO: 009-422-217607623784-77
(NUMER KONTA)
MONEDA: DOLARES
(WALUTA)