Ks. Tomasz Cieniuch

Chciałbym Cię prosić o modlitwę w intencji moich przyjaciół misjonarzy, ludzi do których nas posłał Pan Jezus i oczywiście polecam siebie Twojej szczerej modlitwie.

Każdego dnia pamiętam o bliskich mojemu sercu, przyjaciołach, znajomych i wszystkich moich darczyńcach na rzecz misji katolickich.

Aby najpełniej wyrazić moją wdzięczność za okazywaną dla mnie pomoc,

w każdą ostatnią sobotę miesiąca sprawuję Eucharystię

w intencji moich ofiarodawców.

 

MODLITWA ZA MISJONARZY

Panie Boże spraw, aby misjonarze
przekuwali w czyn święte  uczucia,
które wzbudzasz w ich sercach.
Pomnóż owoce ich pracy
dla zbawienia dusz.
Błogosław dziełu do którego ich posłałeś.
Wzmocnij tych, którzy są zmęczeni.
Bądź ich ostoją w ciężkich chwilach
i zapłatą za codzienny trud głoszenia Ewangelii.
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
Święty Wincenty à Paulo

 

MODLITWA ZA MISJE I MISJONARZY

 Panie, obudź w każdym,
kto należy do Twojego Kościoła,
prawdziwy zapał misjonarski,
by głosić Chrystusa tym,
którzy Go jeszcze nie poznali,
i tym, którzy przestali wierzyć.
Spraw, by było wiele powołań
i podtrzymuj swą łaską misjonarzy
w dziele ewangelizacji.
Pozwól, by każdy z nas poczuł się
odpowiedzialny za misje,
a przede wszystkim zrozumiał,
że naszym pierwszym obowiązkiem
w szerzeniu wiary jest prawdziwe
chrześcijańskie życie.
Amen.

 

MODLITWA O POWOŁANIA MISYJNE

Boże, Ty powołałeś misjonarzy i misjonarki, aby w szczerości serca głosili Ewangelię tym, którzy Cię jeszcze nie znają. Za ich przyczyną wielu ludzi Ciebie poznało jako Stwórcę i Odkupiciela. Prosimy Cię posyłaj ciągle nowe sługi na Twoje misyjne pola. Naucz ich ciągłego zachwytu Tobą, aby mogli jeszcze bardziej kochać Ciebie, i przez to wypełniać Twoją zbawczą misję zbawienia świata. W Tobie Boże ich siła i moc. Amen.