Ks. Tomasz Cieniuch

DSC_0069

Nazywam się Tomasz Cieniuch. Jestem księdzem diecezji kieleckiej. Urodziłem się 22 czerwca 1973 r. w Lubaniu. Moi rodzice to Ryszarda-Maria i Czesław. W latach 1980 – 1988 chodziłem do podstawówki nr 5 im. Gen. Karola Świerczewskiego w Lubaniu, a później do liceum medycznego im. Tytusa Chałubińskiego w Zgorzelcu.

Zaraz po maturze w 1992 roku wstąpiłem do Zgromadzenia Księży Marianów od Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Najpierw w sierpniu był postulat w Stoczku Klasztornym, następnie w Skórcu niedaleko Siedlec rozpocząłem roczny nowicjat. Po złożeniu pierwszych ślubów zakonnych rozpocząłem studia filozoficzno-teologiczne w seminarium Księży Marianów na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie.

Po pięciu latach w zgromadzeniu zakonnym podjąłem decyzję przejścia do seminarium duchownego diecezji kieleckiej. W ten sposób od roku 1997 przestałem być zakonnikiem. Już w seminarium kieleckim 24 października 1998 r. otrzymałem święcenia diakonatu, a 29 maja następnego roku przyjąłem święcenia prezbiteratu w katedrze kieleckiej. Obu święceń udzielił mi biskup diecezjalny Kazimierz Ryczan.

Na pierwszą parafię trafiłem do Leszczyn. Po dwóch latach, za zgodą biskupa, wyjechałem do pracy misyjnej na Ukrainę w diecezji kamieniecko-podolskiej. Po powrocie do kraju w 2005 roku, kolejne miejsca mojej pracy duszpasterskiej to parafie: wojskowo-cywilna w Kielcach (pół roku), w Chrobrzu (dwa lata), w Łopusznie (cztery lata) i w Pacanowie. W roku 2013 obroniłem licencjat z teologii duchowości na Uniwersytecie Jana Pawła II w Krakowie.

Od września 2013 roku w Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie intensywnie przygotowywałem się do wyjazdu na misje do Peru. Dnia 04 maja 2014 roku w Gnieźnie z rąk Nuncjusza Ap. Abp Celestino Migliore otrzymałem krzyż misyjny. Natomiast 01 czerwca w Łopusznie mój biskup Kazimierz Ryczan posłał mnie na misję z diecezji.